Άμαστρις (Μαύρη Θάλασσα). Η είσοδος που οδηγεί από τον δρόμο προς την εντυπωσιακή βραχογραφία
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_B_AM_ROM01_001.JPG
Τίτλος
Άμαστρις (Μαύρη Θάλασσα). Η είσοδος που οδηγεί από τον δρόμο προς την εντυπωσιακή βραχογραφία
Περιγραφή
Άμαστρις / Αμάσρα στον δρόμο για Παρθένιο / Μπαρτίν, το ρωμαϊκό τιμητικό μνημείο – βραχογραφία, φωτ 01. Παρά την ύπαρξη της πινακίδας: Kuş kayası Yol Anıtı, εύκολα προσπερνάει κανείς το δασικό μονοπάτι που οδηγεί προς το μνημείο.
Χρόνος λήψης
21/9/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άμαστρις / Amasra.
Δάση.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.