Στον κήπο του Μουσείου
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_B_AM_068.JPG
Τίτλος
Στον κήπο του Μουσείου
Περιγραφή
Άμαστρις / Αμάσρα, φωτ 068. Κίονες, κιονόκρανα και ταφόπλακες Ρωμαϊκής και Οθωμανικής εποχής.
Το Μουσείο είναι υπό αναδιάρθρωση-ανακαίνιση.
Χρόνος λήψης
21/9/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άμαστρις / Amasra.
Βυζαντινές πόλεις.
Λιμάνι.
Μαύρη Θάλασσα, τουρκικά παράλια.
Μουσείο.
Παφλαγονία, Ασιατική Τουρκία.