Μάκρη: Στη Σπηλιά «του Κύκλωπα»
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_AL_KM_M_015.jpg
Τίτλος
Μάκρη: Στη Σπηλιά «του Κύκλωπα»
Περιγραφή
Μάκρη Έβρου, φωτ 15.
Χρόνος λήψης
2/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαιακή Θράκη.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θρακικό Αρχιπέλαγος.
Σπήλαιο.