Μάκρη: Χειμωνιάτικο μεσημέρι του 2003 στη Σπηλιά «του Κύκλωπα»
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_AL_KM_M_018.jpg
Τίτλος
Μάκρη: Χειμωνιάτικο μεσημέρι του 2003 στη Σπηλιά «του Κύκλωπα»
Περιγραφή
Μάκρη Έβρου, φωτ 18. Στην άκρη της θάλασσας ένα σπήλαιο φορτωμένο με μνήμες από την «Οδύσσεια»
Χρόνος λήψης
2/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαιακή Θράκη.
Αιγαίο Βόρειο.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Ελληνική μυθολογία.
Θρακικό Αρχιπέλαγος.