Χορεύει με τα καππαδοκικά κουτάλια
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_R_ASK1999 _054a.jpg
Τίτλος
Χορεύει με τα καππαδοκικά κουτάλια
Περιγραφή
Πανηγύρι της αγίας Ειρήνης στο χωριό Ασκητές του Νομού Ροδόπης, 1999, φωτ 54a. Τα γεράματα και η σωματική κόπωση ξεχνιούνται. Το κορμί ανταποκρίνεται στις δυνάμεις της ψυχής που τις κινητοποιεί η μνήμη της Πατρίδας. Έχε γεια, Καππαδοκία!
Χρόνος λήψης
9/5/1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γυναίκες.
Ήθη, έθιμα.
Θράκη.
Θρησκευτικά πανηγύρια.
Καππαδόκες.
Πρόσφυγες.
Χορός.