Το τζαμί Σερεφιέ του 16ου αι.
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_BIBI_122.JPG
Τίτλος
Το τζαμί Σερεφιέ του 16ου αι.
Περιγραφή
Μπιτλίς φωτ 122. Το τζαμί Şerefiye του 16ου αι. με το καλοδουλεμένο «μουκαρνάς» (κυψελόσχημη κόγχη) στο υπέρθυρο της εισόδου και τα μπαρόκ ανάγλυφα στους εξωτερικούς τοίχους.
Χρόνος λήψης
9/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία.
Κούρδοι.
Μπεϊλίκια.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Τζαμί.