Κυριακίδης, Βιογραφίες Τραπεζουντίων λογίων (1897) pdf
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Κυριακίδης, Βιογραφίες Τραπεζουντίων λογίων (1897) pdf
Συγγραφέας
Επαμεινώνδας Θ. Κυριακίδης
Τίτλος
Βιογραφίαι των εκ Τραπεζούντος και της περί αυτήν χώρας από της Αλώσεως μέχρις ημών ακμασάντων λογίων. Μετά σχεδιάσματος ιστορικού περί του Ελληνικού Φροντιστηρίου των Τραπεζουντίων
Υπότιτλος
Μετά σχεδιάσματος ιστορικού περί του Ελληνικού Φροντιστηρίου των Τραπεζουντίων
Χρονολογία
1897
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Κυριακίδης, Βιογραφίαι Λογίων (1897)
Σελίδες
α΄-ζ΄, 9-276
Ιστοσελίδα
http://anemi.lib.uoc.gr
Αρ. σελίδων
276 (pdf)
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιον Όρος / Άγιο Όρος.
Αθήνα.
Ανατολικός Πόντος.
Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος.
Βενετία.
Βησσαρίων, Καρδινάλιος.
Βιογραφία.
Βουκουρέστι.
Γεώργιος Σχολάριος / Γεννάδιος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ελληνική παιδεία.
Θεολογία.
Θεολογική Σχολή Χάλκης.
Κερασούντα / Giresun.
Κλήρος, κληρικοί.
Κυμινήτης Σεβαστός.
Λόγιοι.
Λόγιοι ιερωμένοι.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μοναστήρια.
Μοναστηριακά κέντρα.
Μονή Σουμελά, Πόντος.
Οθωμανική εποχή.
Οινόη / Ünye.
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Πόντιοι.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Σχολείο.
Τραπεζούντα.
Τραπεζούντα, Βιλαέτι Τραπεζούντας.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φιλόθεος Βρυέννιος, Μητροπολίτης.
Χαλδία, επαρχία.