Ιωαννίδης, Πόντος (1870) pdf
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Ιωαννίδης, Πόντος (1870) pdf
Συγγραφέας
Σάββας Ιωαννίδης
Τίτλος
Περί Πόντου και Τραπεζούντος
Χρονολογία
1870
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Ιωαννίδης, Πόντος – Τραπεζούντα (1870)
Σελίδες
α΄-ζ΄, 1-296, α΄-μη΄
Ιστοσελίδα
http://anemi.lib.uoc.gr
Αρ. σελίδων
350 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Βιβλίο.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Εθνολογικό / Ανθρωπολογικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πολιτιστικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Οικονομικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιοι, αγίες.
Αλιεία, αλιεύματα.
Ανατολικός Πόντος.
Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος.
Βυζαντινή εποχή.
Γλωσσικό ιδίωμα.
Διαδρομές, αποστάσεις.
Εθνολογία.
Ελληνική Αρχαιότητα.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ελληνισμός.
Εμπορικές αξίες – τιμές.
Εμπόριο.
Κερασούντα / Giresun.
Κοινοτική οργάνωση.
Κολχίδα.
Λαογραφία.
Λιμάνι.
Λόγιοι.
Μαύρη Θάλασσα, τουρκικά παράλια.
Μεγαλοκομνηνοί Τραπεζούντος.
Μεταλλεία.
Μιθριδατικό Βασίλειο / Βασίλειο Μιθριδατών.
Μοναστήρια.
Μύθοι, θρύλοι.
Οθωμανική εποχή.
Πλοίο.
Πόντιοι.
Πόντος.
Ποτάμι.
Ρωμιοσύνη.
Σχολείο.
Τραπεζούντα.
Τραπεζούντα, Βιλαέτι Τραπεζούντας.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Χαλδία, επαρχία.