Στο ψαλτήρι του Αγίου Νικολάου Πριγκήπου
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC2_M006b_010.jpg
Τίτλος
Στο ψαλτήρι του Αγίου Νικολάου Πριγκήπου
Περιγραφή
Μονή Αγίου Νικολάου Πριγκήπου, Ναός φωτ 10. Απόγευμα Σαββάτου, ερημιά. Ο γιός του φύλακα, αφού μας άνοιξε τον ναό, στάθηκε στο ψαλτήρι και σιγοψιθύριζε τον Εσπερινό.
Χρόνος λήψης
13/7/2013
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μοναστήρια.
Νικόλαος, άγιος.
Παιδί, παιδιά.
Πρίγκηπος / Μπουγιούκαντά, νησί.