Λεπτομέρεια από τα ζωγραφισμένα ξυλόγλυπτα της οροφής του μαμελουκικού-οθωμανικού παλατιού
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_HW_K_113.jpg
Τίτλος
Λεπτομέρεια από τα ζωγραφισμένα ξυλόγλυπτα της οροφής του μαμελουκικού-οθωμανικού παλατιού
Περιγραφή
Χαλέπι Κάστρο φωτ 113. Έχει πλήρως ανακαινιστεί η μεγάλη αίθουσα του παλατιού, αλλά ακόμα και οι νεότεροι ξυλογλύπτες και ειδικευμένοι ζωγράφοι που δούλεψαν για την αποκατάσταση της αίθουσας του θρόνου / αίθουσας υποδοχής του παλατιού ήταν πολύ έμπειροι τεχνίτες. Η Συρία έχει μακριά παράδοση στα ποικιλμένα ξύλα.
Χρόνος λήψης
4/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΘΠ / ThP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ξυλόγλυπτα.
Οθωμανική εποχή.
Παλάτι, παλάτια.
Χαλέπι / Aleppo / Haleb.