Το πρώιμο οθωμανικό Κάστρο Κιλίτ Μπαχίρ στη διάρκεια της αναστήλωσης (2013)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURDAR_EC_M_019.JPG
Τίτλος
Το πρώιμο οθωμανικό Κάστρο Κιλίτ Μπαχίρ στη διάρκεια της αναστήλωσης (2013)
Περιγραφή
Μάδυτος / Ετζέαμπατ, φωτ 19, Κιλίτ Μπαχίρ Κάστρο. Τμήμα του εξωτερικού περιβόλου με τις επάλξεις.
Χρόνος λήψης
14/7/2013
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Δαρδανέλλια / Ελλήσποντος.
Κάστρο.
Μάδυτος / Eceabat.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.