Χάλκινο λιοντάρι (προτομή) από το Μαρί, 1780 π.Χ.
[Φωτογραφικό υλικό]

S_EUPH_MARI_109.jpg
Τίτλος
Χάλκινο λιοντάρι (προτομή) από το Μαρί, 1780 π.Χ.
Περιγραφή
Μαρί, αρχαιολ. χώρος φωτ 111. Προτομή χάλκινου λιονταριού που φρουρούσε, μαζί με έναν ακόμα λέοντα, κάποιον από τους ναούς του βασιλικού συγκροτήματος, 18ος π.Χ. αι. Τα μάτια είναι ένθετα. Η ζωντάνια με την οποία έχει αποδοθεί το έργο θα χαρακτηρίσει τη συριακή τέχνη και θα τη διαφοροποιήσει από την τέχνη της Μεσοποταμίας. Ύψος 70 εκατοστά.
Βρίσκεται (ή βρισκόταν) στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο Χαλέπι
Χρόνος λήψης
4/1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΘΠ / ThP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάκτορο.
Γλυπτό, γλυπτά.
Εποχή Χαλκού.
Ζώο, ζώα.
Ιερό / Ιερά.
Μουσείο.
Προϊστορική Συρία.
Χαλέπι / Aleppo / Haleb.