Έμπλα. Η είσοδος του πλινθόκτιστου ανακτόρου
[Εικονογραφικό υλικό]

SNW_EBLA_Pal_1980.jpg
Τίτλος
Έμπλα. Η είσοδος του πλινθόκτιστου ανακτόρου
Λεζάντα πρωτοτύπου
Ebla, le palais royal (cliché août 1980)
Πηγή
Βιβλίο
©:
Gérard Degeorge, Hermann, éditeurs des sciences et des arts
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Φωτογραφία
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάκτορο.
Εποχή Χαλκού.
Προϊστορική Συρία.
Συρία ΒΔ.