Πρόγραμμα Συμποσίου «Τοπογραφία οθωμανικής Αθήνας» Γεννάδειος 23-24/4/2015
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Πρόγραμμα Συμποσίου «Τοπογραφία οθωμανικής Αθήνας» Γεννάδειος 23-24/4/2015
Συγγραφέας
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Τίτλος
«Τοπογραφία της οθωμανικής Αθήνας. Αρχαιολογία και περιηγητές»
Υπότιτλος
Πρόγραμμα Συμποσίου, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 23-24 Απρίλιου 2015
Χρονολογία
2015
Αρ. σελίδων
3
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ενημερωτικό.
Γλώσσα
Ελληνικά και αγγλικά
Λέξεις - Κλειδιά
Αθήνα.
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
Οθωμανικές πηγές.
Οθωμανική εποχή.
Οθωμανοί Τούρκοι.
Περιηγητικές πηγές.
Πολεοδομική οργάνωση.
Φωτογραφικά Αρχεία.