Πάνω από τα κεφάλια μας, στους μεσαιωνικούς θόλους: η μαγεία του χαλεπινού Σουκ
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_HW_SUK_135.JPG
Τίτλος
Πάνω από τα κεφάλια μας, στους μεσαιωνικούς θόλους: η μαγεία του χαλεπινού Σουκ
Περιγραφή
Χαλέπι, Σουκ φωτ 135. Στην κεντρική οδό του Σουκ (την Ευθεία οδό της ελληνιστικής Βέροιας, η οροφή είναι θολωτή. Το φως μπαίνει από μικρούς φεγγίτες και ο φωτισμός ενισχύεται κάθε τόσο με φωτιστικά. Σε ένα τμήμα της σκεπαστής οδού κρέμονται τέτοιου είδους περίτεχνοι πολυέλαιοι – αντίγραφα παλαιών φωτιστικών.
Στο Χαλέπι υπήρχαν ακόμα έμπειροι τεχνίτες που μετρούσαν πίσω τους γενιές προγόνων στην ίδια τέχνη. Ώσπου να αρχίσει ο πόλεμος το 2011.
Χρόνος λήψης
3/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΠΠ / PP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγορά σκεπαστή.
Μεταλλοτεχνία.
Χαλέπι / Aleppo / Haleb.