Λέρνα, Τοπογραφικά (2015)
[Σημειώσεις Πανοράματος]

Συντομογραφία
Λέρνα, Τοπογραφικά (2015)
Συγγραφέας
ΑΠΑΝ
Τίτλος
Η προϊστορική Λέρνα στην Αργολίδα (κατόψεις, σχέδια)
Υπότιτλος
Πανόραμα Σημειώσεις Αργολίδας - Αρκαδίας Μέρος Πρώτο
Χαρακτηρισμός
Χαρακτηρισμός
Σημειώσεις Τοπογραφικές.
Αριθμός σελίδων
7
Περιεχόμενο
Ο αρχαιολογικός χώρος της Λέρνας στον Αργολικό κόλπο, κοντά στον οικισμό Μύλοι, είναι ένας από τους σημαντικότερους οικισμούς της προϊστορικής Ελλάδας, κυρίως επειδή εδώ καταγράφεται το πέρασμα από την Προελλαδική στην Πρωτοελλαδική εποχή προς τα τέλη της 3ης χιλιετίας π.Χ. Οι κατόψεις του χώρου είναι απαραίτητο βοήθημα για τον επισκέπτη, γιατί, όπως τα περισσότερα προϊστορικά, και εδώ τα περισσότερα κτιστά κατάλοιπα είναι χαμηλά, μισό ή ένα μέτρο από το έδαφος. Επιπλέον, υπάρχουν επάλληλες οικιστικές φάσεις.
Και επειδή η Λέρνα συνδέθηκε με τον πανελλήνιο ήρωα Ηρακλή, που σκότωσε το μυθικό τέρας, θα βρείτε συνοπτικά τους κυριότερους άθλους του.
Λέξεις - Κλειδιά
Αργολίδα.
Εποχή Χαλκού.
Ηρακλής.
Πελοπόννησος.
Προϊστορική εποχή.
Προϊστορικός οικισμός.
Σχέδια, όψεις.
Χάρτης.