Κ/Πολη, Άγιοι Πέτρος και Μάρκος / Ατίκ Μουσταφά Τζαμί (Ν εξωτ. πλευρά) 1877
[Εικονογραφικό υλικό]

TI_CITY6H_BYZOT20_PASPATIS_317.jpg
Τίτλος
Κ/Πολη, Άγιοι Πέτρος και Μάρκος / Ατίκ Μουσταφά Τζαμί (Ν εξωτ. πλευρά) 1877
Λεζάντα πρωτοτύπου
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ. ΚΟΤΖΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΠΑΣΑ ΤΖΑΜΙΪ
Πηγή
Βιβλίο
Είδος
Χαρακτικό
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινή ναοδομία.
Εκκλησίες – τζαμιά.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Μιναρές.
Παλαιά Πόλη.
Πασπάτης Αλέξανδρος, γιατρός.
Σχέδια, όψεις.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.