Στην είσοδο του κήπου
[Φωτογραφικό υλικό]

APAN_EXHIBIT_SYRIA_THES_011.JPG
Τίτλος
Στην είσοδο του κήπου
Χρόνος λήψης
15/2/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έκθεση.
Θεσσαλονίκη.
Συρία.