Ο π. Κωνσταντίνος με την κόρη του αγκαλιά παρακολουθεί την ξενάγηση
[Φωτογραφικό υλικό]

APAN_EXHIBIT_SYRIA_THES_031.JPG
Τίτλος
Ο π. Κωνσταντίνος με την κόρη του αγκαλιά παρακολουθεί την ξενάγηση
Χρόνος λήψης
15/2/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έκθεση.
Θεσσαλονίκη.
Συρία.