Παράθυρο στην σκάλα της Βίλας Καπαντζή
[Φωτογραφικό υλικό]

APAN_EXHIBIT_SYRIA_THES_072.JPG
Τίτλος
Παράθυρο στην σκάλα της Βίλας Καπαντζή
Περιγραφή
Φωτ 72
Χρόνος λήψης
15/2/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έκθεση.
Θεσσαλονίκη.
Συρία.