Οι Φράγκοι στην Ανατολή και το Κρακ των Ιπποτών, σπουδαίο επίτευγμα της στρατιωτικής αρχιτεκτονικής
[Φωτογραφικό υλικό]

APAN_EXHIBIT_SYRIA_THES_080.jpg
Τίτλος
Οι Φράγκοι στην Ανατολή και το Κρακ των Ιπποτών, σπουδαίο επίτευγμα της στρατιωτικής αρχιτεκτονικής
Περιγραφή
Φωτ 80. Σε κάθε αίθουσα υπάρχουν χάρτες, ειδικά κατασκευασμένοι για την Έκθεση, από τον Τάσο Ρόζο (Δημιουργικό Τμήμα του ΑΠΑΝ). Το φωτογραφικό και χαρτογραφικό υλικό συνοδεύεται από συνοπτικές λεζάντες, επεξηγηματικά κείμενα, κατόψεις κλπ.
Χρόνος λήψης
28/2/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έκθεση.
Θεσσαλονίκη.
Κάστρο.
Συρία.
Φραγκοκρατούμενη Μέση Ανατολή.