Στην πρώτη κυριακάτικη ξενάγηση: ανεβαίνοντας για τον πάνω όροφο
[Φωτογραφικό υλικό]

APAN_EXHIBIT_SYRIA_THES_073.JPG
Τίτλος
Στην πρώτη κυριακάτικη ξενάγηση: ανεβαίνοντας για τον πάνω όροφο
Περιγραφή
Φωτ 073.
Χρόνος λήψης
8/2/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έκθεση.
Θεσσαλονίκη.
Συρία.