Στην αίθουσα της Παλμύρας
[Φωτογραφικό υλικό]

APAN_EXHIBIT_SYRIA_THES_067.jpg
Τίτλος
Στην αίθουσα της Παλμύρας
Χρόνος λήψης
17/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έκθεση.
Θεσσαλονίκη.
Συρία.