Αγία Παρασκευή Μπέϊκοζ: Στην αυλή
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH012 _061.JPG
Τίτλος
Αγία Παρασκευή Μπέϊκοζ: Στην αυλή
Περιγραφή
Αγία Παρασκευή Μπέϊκοζ (Άνω Βόσπορος, ασιατική ακτή) φωτ 061
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άνθη / λουλούδια.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Βόσπορος.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Παρασκευή, αγία / αγία Παρασκευή.