Καθολικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ (Σισλί)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC_CATH_CEM01_004.JPG
Τίτλος
Καθολικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ (Σισλί)
Περιγραφή
Καθολικό Κοιμητήριο Φερίκιοϊ (Σισλί) φωτ 04.
Χρόνος λήψης
22/10/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, καθολικές εκκλησίες.
Νεκροταφείο.
Φερίκιοϊ / Φερήκιοϊ / Φερί-κιοϊ / Feriköy.