Σε κακή κατάσταση το Γενί Τζαμί της Μυτιλήνης (εσωτ.) το 2015
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_YCam_024a.jpg
Τίτλος
Σε κακή κατάσταση το Γενί Τζαμί της Μυτιλήνης (εσωτ.) το 2015
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Γενί Τζαμί φωτ 024a.
Χρόνος λήψης
22/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΤΡ / TR
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μυτιλήνη, πόλη.
Τζαμί.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.