Ψαρεύοντας στα Δαρδανέλλια με το καλάμι!
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURDAR_EC_KB_059.jpg
Τίτλος
Ψαρεύοντας στα Δαρδανέλλια με το καλάμι!
Περιγραφή
Κιλίτ Μαχίρ οικισμός στη Θρακική Χερσόνησο / Χερσόνησο της Καλλιπόλεως φωτ 59. Ζεύγος ηλικιωμένων χωρικών βγήκε για ψάρεμα στην άκρη της θρακικής ακτής, στην άκρη της Ευρώπης. Κάποτε, «οι παλαμίδες πετιόνταν από τη θάλασσα στη στεριά και τις αρπάζαμε στον αέρα» λέει ο Νώντας Όχονος ότι του διηγούνταν οι παλιές Μαδυτηνές στη γειτονιά.
Χρόνος λήψης
24/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΤΡ / TR
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γυναίκες.
Δαρδανέλλια / Ελλήσποντος.
Θρακική Χερσόνησος / Χερσόνησος Καλλιπόλεως.