Το παλιό καρνάγιο της Επάνω Σκάλας, στα δυτικά του Κάτω Κάστρου της Μυτιλήνης
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_352.jpg
Τίτλος
Το παλιό καρνάγιο της Επάνω Σκάλας, στα δυτικά του Κάτω Κάστρου της Μυτιλήνης
Περιγραφή
Μυτιλήνη, φωτ 352.
Χρόνος λήψης
22/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΤΡ / TR
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.