Από τη Λέσβο στο Αϊβαλί: Άποψη του Κάστρου της Μυτιλήνης από τα νότια
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_156.jpg
Τίτλος
Από τη Λέσβο στο Αϊβαλί: Άποψη του Κάστρου της Μυτιλήνης από τα νότια
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 156. Άποψη του Κάστρου από τα νότια (λήψη από το πλοίο) και τμήμα της πευκόφυτης χερσονήσου.
Χρόνος λήψης
22/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΤΡ / TR
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κάστρο.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οχυρώσεις.