Ευπραξιάδης, Προκόπι (1988)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ευπραξιάδης, Προκόπι (1988)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Λάζαρος Γ. Ευπραξιάδης, Το Προκόπι η πατρίδα μου. Ιστορία και Λαογραφία (Αδελφότης Προκοπιέων Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλονίκη 1988)

Λέξεις - κλειδιά
Ήθη, έθιμα.
Καππαδόκες.
Καππαδοκία.
Πρόσφυγες.