Η ασπίδα της θεάς Αθηνάς
[Εικονογραφικό υλικό]

G_ANCIENT_PAINT_003.jpg
Τίτλος
Η ασπίδα της θεάς Αθηνάς
Πηγή
Βιβλίο
Είδος
Αρχαίο αττικό αγγείο (λεπτομ. αθηναϊκού αμφορέα)
Λέξεις - Κλειδιά
Αθηνά, θεά.
Αττικά αγγεία.
Ηρακλής.
Μουσείο.
Μυθολογικά όντα.