Ο Ηρακλής και ο τρικέφαλος Κέρβερος, λεπτομ. από ένα εξαιρετικό αρχαϊκό έργο
[Εικονογραφικό υλικό]

G_ANCIENT_PAINT_005.jpg
Τίτλος
Ο Ηρακλής και ο τρικέφαλος Κέρβερος, λεπτομ. από ένα εξαιρετικό αρχαϊκό έργο
Λεζάντα πρωτοτύπου
Ο τελευταίος άθλος του Ηρακλή και ο Κέρβερος
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Αρχαίο αγγείο (λεπτομ. ερυθρόμορφου αμφορέα)
Λέξεις - Κλειδιά
Άδης.
Αθηνά, θεά.
Αμφορείς.
Αρχαία ελληνική ζωγραφική.
Αρχαϊκή εποχή.
Βιθυνία.
Δωρικές πόλεις-κράτη Εύξεινου.
Ελληνική μυθολογία.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Ζωγραφική.
Ηράκλεια Ποντική / Ποντοηράκλεια / Karadeniz Ereğlisi.
Ηρακλής.
Κεραμική, Αρχαϊκή περίοδος.
Λούβρο.
Μεγαρείς, Έλληνες Δωριείς.
Μυθολογικά όντα.
Ορυχείο.
Παραγωγική μονάδα.
Πόντος.