Από τη χερσόνησο Ταμάν στην είσοδο της Αζοφικής: Χρυσό στέμμα ιέρειας της Δήμητρας (λεπτομ.), 4ος π.Χ. αιώνας
[Φωτογραφικό υλικό]

G_ANCIENT_OB_RU_151.jpg
Τίτλος
Από τη χερσόνησο Ταμάν στην είσοδο της Αζοφικής: Χρυσό στέμμα ιέρειας της Δήμητρας (λεπτομ.), 4ος π.Χ. αιώνας
Περιγραφή
Τύμβος Μεγάλη Μπλιζνίτσα. Λεπτομέρεια από χρυσή επένδυση που διακοσμούσε τον τελετουργικό κάλαθο (στέμμα) της μεγάλης ιέρειας της θεάς Δήμητρας, στο Βασίλειο του Κιμμερίου Βοσπόρου: Μάχη ανάμεσα στους Αριμασπούς Σκύθες και τους γρύπες, μυθικούς φρουρούς του χρυσού της Σκυθίας. Εξαίρετο δείγμα ελληνικής χρυσοχοΐας, τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα.
Ανήκει στα ευρήματα του τύμβου Μεγάλη Μπλιζνίτσα («κουργκάν» Bolchaja Bliznitsa), ο οποίος αποκαλύφθηκε το 1865 στη χερσόνησο Ταμάν (ανατολική πλευρά των στενών του Κιμμερίου Βοσπόρου-στενά του Κέρτς), Ρωσική Ομοσπονδία.
Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη
Χρόνος λήψης
1989
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αργυροχοΐα.
Αρχαία ελληνική τέχνη.
Δήμητρα, θεά.
Κιμμέριος Βόσπορος / Στενά του Κερτς.
Κλασική εποχή.
Μουσείο Ερμιτάζ / Ερμιτάζ.
Μυθολογικά όντα.
Σκύθες.
Ταμάν, χερσόνησος.
Τύμβος, τύμβοι.
Χρυσός.