Η φιδογυναίκα, Μεγάλη Θεά των Σκυθών (4ος π.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

G_ANCIENT_OB_U_101.jpg
Τίτλος
Η φιδογυναίκα, Μεγάλη Θεά των Σκυθών (4ος π.Χ. αι.)
Περιγραφή
Η φιδογυναίκα, Μεγάλη Θεά των Σκυθών, από σκυθικό τάφο στην Αζοφική, περιοχή Μελιτοπόλ της Ουκρανίας. Η χρυσή επένδυση, που διακοσμούσε το εξάρτημα ενός χαλινού, είναι έργο Έλληνα χρυσοχόου του 4ου π.Χ. αι.
Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη
Χρόνος λήψης
1990
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αζοφική / Θάλασσα Αζόφ.
Αρχαία ελληνική τέχνη.
Γυναίκες.
Ιπποσκευή.
Κλασική εποχή.
Μουσείο Ερμιτάζ / Ερμιτάζ.
Μυθολογικά όντα.
Ουκρανία.
Σκύθες.
Σκυθικός πολιτισμός.
Χρυσός.