Τμήμα του ενεπίγραφου επιστήλιου από τον ναό του Απόλλωνος στην παρευξείνια Ίστρια (τέλη 4ου π.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

R_DOB_IST_011.jpg
Τίτλος
Τμήμα του ενεπίγραφου επιστήλιου από τον ναό του Απόλλωνος στην παρευξείνια Ίστρια (τέλη 4ου π.Χ. αι.)
Περιγραφή
Ίστρια. Τμήμα του ενεπίγραφου επιστήλιου από τον υπέρκομψο ναό του Απόλλωνος (τέλη 4ου π.Χ. αι.). Τον ανοικοδόμησε ο Πεισίστρατος Μνησιστράτου ο Θάσιος, με μάρμαρα φερμένα από τα περίφημα λατομεία της Θάσου. Αρχαιολογικό Μουσείο Ίστριας, Ρουμανία
Χρόνος λήψης
1988
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Απόλλων Ιητρός, θεός.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Αρχαίος ναός.
Ελληνιστική εποχή.
Επιγραφή, επιγραφές.
Θάσος, νησί.
Ίστρια / Ιστρία / Ιστριόπολις.
Ιωνικές πόλεις-κράτη.
Κλασική εποχή.
Μάρμαρο.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Ρουμανία.