Ακέφαλο άγαλμα θεάς (Δήμητρας;) από την Βιζύη, σκίτσο
[Εικονογραφικό υλικό]

T_EURK_VIZ_V_005.jpg
Τίτλος
Ακέφαλο άγαλμα θεάς (Δήμητρας;) από την Βιζύη, σκίτσο
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Είδος
Σχέδιο αρχαίου αγάλματος από την Βιζύη
Λέξεις - Κλειδιά
Βιζύη / Vize.
Γλυπτό, γλυπτά.
Μουσείο.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Σαράντα Εκκλησιές / Κιρκλαρελί / Kırklareli.