Αργυρό νόμισμα της κλασικής Μεσημβρίας
[Εικονογραφικό υλικό]

BE_B_ME_AGr_COIN_400BC.jpg
Τίτλος
Αργυρό νόμισμα της κλασικής Μεσημβρίας
Πηγή
Βιβλίο
Είδος
Σχέδιο νομίσματος Kλασικής περιόδου
Λέξεις - Κλειδιά
Αθηνά, θεά.
Δωρικές πόλεις-κράτη Εύξεινου.
Κλασική εποχή.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Νόμισμα, νομίσματα.