Αρχαιολ. Μουσείο Σωζόπολης: Αρχαίες λίθινες άγκυρες βγαλμένες από τη θάλασσα
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_MUSan_024.jpg
Τίτλος
Αρχαιολ. Μουσείο Σωζόπολης: Αρχαίες λίθινες άγκυρες βγαλμένες από τη θάλασσα
Περιγραφή
Αρχαιολογικό Μουσείο Σωζόπολης / Sozopol φωτ 24.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγκυρα, άγκυρες.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.