Το μεσαιωνικό κάστρο του Ακκερμάν στον κόλπο του Δνείστερου
[Εικονογραφικό υλικό]

UKR_AKKERMAN_011.jpg
Τίτλος
Το μεσαιωνικό κάστρο του Ακκερμάν στον κόλπο του Δνείστερου
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Είδος
Χαρακτικό
Λέξεις - Κλειδιά
Δνείστερος ποταμός.
Εμπόριο.
Κάστρο.
Μαύρη Θάλασσα / Εύξεινος Πόντος.
Μεσαιωνική εποχή.
Οθωμανική εποχή.
Ουκρανία.