Ουκρανία. Στύπη η πτεροειδής, φυτό της στέπας
[Φωτογραφικό υλικό]

BLACKS_NORTH_011.jpg
Τίτλος
Ουκρανία. Στύπη η πτεροειδής, φυτό της στέπας
Περιγραφή
Γλυκόγευστο αυτοφυές χόρτο της στεπώδους ουγγρικής πεδιάδας και της μολδαβοουκρανικής και ρωσικής στέπας του μαυροθαλασσίτικου Βορρά.
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Ηρόδοτος.
Μαύρη Θάλασσα / Εύξεινος Πόντος.
Ουκρανία.
Σκυθία.
Στέπα.
Χλωρίδα.