Η θεά Αφροδίτη, 4ος π.Χ. αι.
[Φωτογραφικό υλικό]

G_ANCIENT_OB_KER_091.jpg
Τίτλος
Η θεά Αφροδίτη, 4ος π.Χ. αι.
Περιγραφή
Η θεά Αφροδίτη, 4ος π.Χ. αι. Εξαίρετο ζωγραφικό έργο της Ελληνιστικής εποχής, λεπτομέρεια από μια σκηνή που διακοσμεί ελεφαντοστέινη σαρκοφάγο. Βρέθηκε το 1830, σε σκυθικό τάφο κοντά στο Κέρτς (Κιμμέριος Βόσπορος, είσοδος της Αζοφικής). Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αφροδίτη.
Μουσείο Ερμιτάζ / Ερμιτάζ.