Η θεά Αφροδίτη, αττικό έργο (τέλη 5ου π.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

G_ANCIENT_OB_RU_041.jpg
Τίτλος
Η θεά Αφροδίτη, αττικό έργο (τέλη 5ου π.Χ. αι.)
Περιγραφή
Βρέθηκε στη νεκρόπολη της Φαναγορείας, στην ανατολική πλευρά των Στενών του Κερτς.
Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αφροδίτη.
Μουσείο Ερμιτάζ / Ερμιτάζ.