Ο Σελίμ Β΄ δέχεται τον Σαφαβίδη πρέσβη στο οθωμανικό παλάτι της Αδριανούπολης, το 1567
[Εικονογραφικό υλικό]

SELIM_II_EDIRNE_NAKKAS_OSMAN_1568.jpg
Τίτλος
Ο Σελίμ Β΄ δέχεται τον Σαφαβίδη πρέσβη στο οθωμανικό παλάτι της Αδριανούπολης, το 1567
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα
©:
Bilkent University
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Οθωμανικό εικονογραφημένο χειρόγραφο του 1568
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Διπλωμάτες.
Ζωγραφιά / Ζωγραφιές.
Ζωγράφος.
Παλάτι, παλάτια.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Σαφαβίδες ηγεμόνες.
Σελίμ Β΄, σουλτάνος.