Ο κυρίως ναός της Χώρας: Το Ιερό με τα πολύχρωμα μάρμαρα
[Φωτογραφικό υλικό]

TIM_BYZ_CHn_Main_051.jpg
Τίτλος
Ο κυρίως ναός της Χώρας: Το Ιερό με τα πολύχρωμα μάρμαρα
Περιγραφή
Μονή της Χώρας / Kariye Müzesi: κυρίως ναός, φωτ 51.
Χρόνος λήψης
20/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εκκλησίες – τζαμιά.
Ιερό σε εκκλησία.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Μάρμαρο.
Μιχράμπ, κόγχη τζαμιού.
Μονή της Χώρας.
Παλαιολόγεια αναγέννηση.
Παλαιολόγεια εποχή.