Σίσκος Μιχαήλ
[Βιογραφίες]

Όνομα
Σίσκος Μιχαήλ
Χρόνος γέννησης
1931
Τόπος γέννησης
Νήσος Πρώτη / τ. Kınalıada, στο συγκρότημα των Πριγκηποννήσων (Θάλασσα του Μαρμαρά)
Χρόνος θανάτου
26/3/2016
Τόπος θανάτου
Νήσος Πρώτη / τ. Kınalıada
Τόπος ταφής
Κοινοτικό Κοιμητήριο Προφήτου Ηλιού Πρώτης
Αξίωμα
Μέλος της Εφοροεπιτροπής του Γενεθλίου της Θεοτόκου νήσου Πρώτης από το 1952. Από το 1990 ασκούσε και τα καθήκοντα του προέδρου (της μονομελούς πλέον Εφοροεπιτροπής) και του ιεροψάλτη του ναού.
Λέξεις - Κλειδιά
Βιογραφία.
Πριγκηπόννησα.
Πρώτη νησί / Κιναλίαντα.
Ρωμιοσύνη.