Γιοζγκάτη, 1900: Ο μεγαλέμπορος Παύλος Γιαννάς και οι διευθυντές της επιχείρησής του παρακολουθούν τη διαλογή του μαλλιού («τιφτίκι»)
[Εικονογραφικό υλικό]

T_ASC_YOZ_1900.jpg
Τίτλος
Γιοζγκάτη, 1900: Ο μεγαλέμπορος Παύλος Γιαννάς και οι διευθυντές της επιχείρησής του παρακολουθούν τη διαλογή του μαλλιού («τιφτίκι»)
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Είδος
Φωτογραφία
Λέξεις - Κλειδιά
Δυτικός Πόντος.
Εμπόριο.
Επιχειρηματίες, οικονομικοί παράγοντες.
Καππαδοκία.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.