Μεταμόρφωση στο Καντιλλί: Ο τάφος του Πατριάρχη Άνθιμου ΣΤ΄στον αυλόγυρο
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH010-005.jpg
Τίτλος
Μεταμόρφωση στο Καντιλλί: Ο τάφος του Πατριάρχη Άνθιμου ΣΤ΄στον αυλόγυρο
Περιγραφή
Μεταμόρφωση στο Καντιλλί, φωτ. 005. Ο τάφος βρίσκεται κοντά στον δυτικό τοίχο του αυλόγυρου, στα ΒΔ του ναού
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Τάφος.