Βίων ο Βορυσθενίτης, κυνικός φιλόσοφος από την Ολβία (χάλκινο κεφάλι, μέσα του 3ου π.Χ. αι. στο ΕΑΜ)
[Εικονογραφικό υλικό]

GATH_EAM_ANCIENT_OB_011.jpg
Τίτλος
Βίων ο Βορυσθενίτης, κυνικός φιλόσοφος από την Ολβία (χάλκινο κεφάλι, μέσα του 3ου π.Χ. αι. στο ΕΑΜ)
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Είδος
Φωτογραφία χάλκινης κεφαλής της Ελληνιστικής εποχής
Λέξεις - Κλειδιά
Αθήνα.
Αρχαία Αθήνα.
Αρχαία ελληνική γλυπτική.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Γλυπτό, γλυπτά.
Δνείπερος ποταμός.
Εθνικό Αρχαιολ. Μουσείο Αθηνών / ΕΑΜ Αθήνα.
Ελληνιστική εποχή.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Ναυάγιο.
Ολβία, αρχαία πόλη.
Φιλόσοφος, απεικόνιση.