Η πρόσοψη του ρωμαίικου σχολείου Καντιλλί
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5-MCH010-017.jpg
Τίτλος
Η πρόσοψη του ρωμαίικου σχολείου Καντιλλί
Περιγραφή
Ρωμαίικο Σχολειο Καντιλλί, φωτ. 017. Στη Ν πλευρά του σχολείου, δηλαδή στην πρόσοψη που βρίσκεται στον πάνω δρόμο: τα ίχνη της πινακίδας «Ευγενίδεια Εκπαιδευτήρια» είναι φανερά πάνω από την πόρτα. Η πινακίδα κατέβηκε μάλλον το 1966 και τη βρήκαμε ακουμπισμένη μέσα στο έρημο σχολειό το 2007.
Σε όλα τα ανοίγματα έχουν τοποθετηθεί λαμαρίνες για προφύλαξη (όπως φαίνεται στη φωτ).
Χρόνος λήψης
1/4/2007
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ευγενίδης Ευστάθιος, τραπεζίτης.
Σχολείο.