Άγιος Στέφανος Λέσβου: Στέγνωμα κεραμικών στον ήλιο πριν από την τοποθέτησή τους στο καμίνι για ψήσιμο
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MAN_CERAM_01_030.JPG
Τίτλος
Άγιος Στέφανος Λέσβου: Στέγνωμα κεραμικών στον ήλιο πριν από την τοποθέτησή τους στο καμίνι για ψήσιμο
Περιγραφή
Άγιος Στέφανος, Εργαστήριο κεραμικής του Δ. Κουβδή, φωτ 030. Η σύζυγος του Δημητρού, η Παρασκευή, γυρίζει τα κεραμικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μην στεγνώνουν μονομερώς, να μην «τριχιάσουν», γιατί θα επηρεάσει το ψήσιμό τους.
Χρόνος λήψης
12/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγείο / Δοχείο.
Εργαστήριο, εργαστήρια.
Κεραμική.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Παραδοσιακή τέχνη.
Πήλινα σκεύη.